Statystyki

 • Odwiedziło nas: 755880
 • Do końca roku: 307 dni
 • Do wakacji: 119 dni

Kalendarium

Piątek, 2020-02-28

Imieniny: Ludomira, Makarego
Jesteś tutaj: Start / rekrutacja

rekrutacja

 

 

 

 

ZAPISY DZIECI DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W RZUCHOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zanim Państwo dokonacie wyboru miejsca, w którym Wasze dzieci będą
zdobywać wiedzę i umiejętności
prosimy zapoznać się z ofertą naszej szkoły. 
Oferujemy przyjazną atmosferę sprzyjającą 
wszechstronnemu rozwojowi,
w której  poznawanie świata i ludzi jest dla dzieci przygodą.

Zapewniamy:

 • bardzo dobrą bazę lokalową,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne - szachy,
 • opiekę na świetlicy w godzinach od 6.30 - 7.30 oraz od 11.00 - 16.15,
 • możliwość korzystania ze stołówki - codziennie świeże obiady,
 • plac zabaw, nowe boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej
  oraz boisko wielofunkcyjne,
 • pomoc i opiekę logopedy, pedagoga, psychologa, terapeuty,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych - chór, szachy, zajęcia sportowo - rekreacyjne, Caritas,
  Klub Historyczny im. Armii Krajowej, wolontariat,

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny obejmuje dzieci siedmioletnie urodzone w 2013 r.

Rodzice dzieci z obwodu szkoły Rzuchowa składają
Zgłoszenie do klasy pierwszej + oświadczenie o miejscu zamieszkania
w terminie od 17 lutego do 28 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły Rzuchowa,
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami składają 
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 
w terminie od 02 marca do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Przy rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę kryteria
określone w Uchwale Nr XXXIV/293/17 Rady  Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r.:

1) kandydat uczęszczał do przedszkola w obwodzie danej szkoły,

2)rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole,

3) droga kandydata nie przekracza 3 km,

4) wielodzietność rodziny kandydata,

5) niepełnosprawność w rodzinie kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

 

 Wzory dokumentów w zakładce /pliki do pobrania/.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie.

 


 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Rzuchowej na rok szkolny 2020/2021

 

na podstawie Zarządzenia Nr 9/2020Wójta Gminy Pleśna z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej (dzieci z obwodu szkoły Rzuchowa) od 17 lutego do 28 lutego 2020 r.

 

 

Lp.

 

Działania

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełaniającego

 

1.

 

Składanie Wniosków wraz z załącznikami
o przyjęcie do klasy pierwszej (na wolne miejsca -  dzieci spoza obwodu szkoły).

 

od 02 marca do 25marca 2020 r.
do godz. 15.00

od 04 maja do 29 maja 2020 r.
do godz. 15.00

 

2.

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy I przez komisje rekrutacyjną.

 

od 26 marca  do 27 marca 2020 r.

do godz. 15.00

od 01 czerwca do 04 czerwca 2020r.
do godz. 15.00

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. 

 

30 marca  2020 r.

do godz. 15.00

05 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 01 kwietnia do 06 kwietnia  2020 r.
do godz. 15.00

od 08 czerwca do 10 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

 

 

08 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00